8 martie 2020 – Sărbătoare creștină importantă în duminica întâia din post. Ce NU se face azi

Ortodoxe
Sf. Ier. Mărturisitori Teofilact, episcopul Nicomidiei
Duminica întâia din Post

Greco-catolice
Duminica 1 din Post. Sf. ep. Teofilact al Nicomidiei

Romano-catolice
Duminica a 2-a din Post
Sf. Ioan al lui Dumnezeu, călug.

Sfântul Ierarh Teofilact Mărturisitorul, episcop al Nicomidiei, este pomenit în calendarul creştin ortodox la 8 martie.

În viaţa sa de mirean, Sfântul Teofilact a fost demnitar, senator, în timpul împăratului iconoclast Leon Isaurul (717-740). A fost prieten al Sfântului Tarasie, un alt demnitar care a ajuns monah. Sfântul Tarasie a devenit mai târziu, după moartea împăratului Leon, patriarh al Constantinopolului şi a prezidat în această calitate lucrările Sinodului VII Ecumenic de la Niceea (787).

Cel de-al VII-lea Sinod Ecumenic a condamnat iconoclasmul ca erezie şi a restabilit cultul sfintelor icoane. A fost ultimul dintre sinoadele ecumenice.

În urma ridicării în treapta de patriarh a Sfântului Tarasie, Sfântul Teofilact, împreună cu Sfântul Mihail al Sinadelor, lăsând lumea, a intrat în viaţa monahală, fiind trimis de patriarh la o mănăstire aflată în apropierea Mării Negre.

Mai târziu a fost hirotonit episcop al Nicomidiei. În scaunul episcopal, Sfântul Teofilact a arătat o grijă deosebită faţă de săraci şi bolnavi, ridicând spitale, azile şi case pentru străinii călători.

Când mişcarea iconoclastă a avut o revenire, în timpul împăratului Leon Armeanul (813-820), a fost exilat de către acesta. A trăit în exil timp de 30 de ani, până la sfârşitul vieţii pământeşti, într-o veche localitate, Strovilon, de pe ţărmul turcesc al Mării Negre.

Înainte de surghiun mai mulţi ierarhi împreună cu Sfântul Teofilact au încercat să-l convingă pe împărat de rătăcirea gravă în care se află.

După ce au vorbit toţi s-a făcut tăcere şi atunci Sfântul Teofilact i-a spus împăratului iconoclast: „Ştiu că, nebăgând în seamă îndelunga răbdare a lui Dumnezeu şi neîngrijindu-te de mântuirea ta, te împotriveşti învăţăturilor celor vechi ale Sfinţilor Părinţi şi tulburi Biserica; dar va veni asupra ta o pierzare cumplită şi neaşteptată, o primejdie asemenea cu viforul şi nu vei afla pe acela care să te izbăvească dintr-însa” (Vieţile Sfinţilor).

Pentru aceste cuvinte, împăratul s-a înverşunat mai tare şi i-a condamnat la surghiun în diferite locuri.

Prorocia Sfântului Teofilact s-a împlinit însă, căci nu după mult timp a pierit şi împăratul Leon Armeanul, cu o moarte neaşteptată, fiind ucis în ziua de Crăciun de către gărzile sale.

În timpul împărătesei Teodora (842-856), trupul Sfântului Teofilact a fost adus în Nicomidia şi aşezat în biserica ctitorită de el.