Ajutoarele de urgență, acordate de Guvern inclusiv pentru cei afectați de epidemii, în anumite CONDIȚII – Președintele a semnat DECRETUL

Până acum, cei afectați de epidemii nu se numărau printre potențialii beneficiari ai ajutoarelor de urgență, deși și autoritățile centrale și cele locale puteau acorda aceste ajutoare.

Este vorba de noua lege pentru modificarea şi completarea legii 416/2001 privind venitul minim garantat, promulgată de preşedintele Klaus Iohannis, potrivit Administrației Prezidențiale.

Noua lege stabileşte condiţiile în care Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, poate acorda ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii sau alte situaţii deosebite.

Potrivit legii, fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă acordat de Guvern se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor se suportă din bugetul local. 

Ajutoarele de urgenţă acordate nu sunt supuse impozitului pe venit şi nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă socială acordate de la bugetul de stat, mai prevede noua lege. 

Ajutoarele de urgență pot fi acordate prin decizia primarilor, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situaţii de necesitate apărute ca urmare a unor calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi în alte situaţii deosebite care pot duce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială.

Acestea pot fi acordate inclusiv în caz de deces în ţară sau în străinătate, stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază cererea şi declaraţia pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate ori, după caz, a situaţiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure, mai menționează noua lege.

În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

O nouă prevedere este aceea că ajutoarele de urgenţă acordate prin decizia primarilor nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă socială acordate de la bugetul local.

Legea a fost promulgată de președinte, însă normele de aplicare nu au fost încă elaborate. Potrivit prevederilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, va modifica Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.