AURSF respinge coplata reparațiilor de către păgubiții RCA 

AURSF spune că nu a fost invitată să participe la dezbateri și nici nu a participat la discuțiile din Comisia senatorială de buget-finanțe: „Fiind foarte implicați în dezbaterea unui alt proiect de lege, cel privind statutul ANPC, unde am propus multiple propuneri de amendamente și care urmă să fie dezbătut primul pe ordinea de zi, reprezentând și motivul prezenței noastre la comisie, reprezentantul AURSF prezent la Comisia Economică a Senatului a luat act de decizia membrilor comisiei de a modifica ordinea de zi și de a discuta proiectul de modificare a legii RCA”.

Ca membru din 2015 al Grupului de Dialog Permanent pentru Protecția Consumatorilor din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), AURSF a considerat de datoria să să informeze membrii Comisiei economice a Senatului în legătură cu opinia adoptată care cuprinde 5 principii asupra cărora s-a agreat în unanimitate (deci inclusiv reprezentanții societăților de asigurare).

Reprezentantul AURSF a reprodus, chiar în debutul lucrărilor Comisiei Economice, principiile adoptate unanim care aveau legătură directă cu proiectul de lege în discuție, după cum urmează:

Principiul 2: Prevederile legale aplicabile răspunderii civile obligatorii trebuie să asigure acordarea și plata despăgubirilor cuvenite în cuantum egal cu întinderea prejudiciului.

Principiul 3: Drepturile persoanei păgubite nu ar trebui limitate sau condiționate astfel încât această să își obțînă despăgubirea integrală într-un termen cât mai scurt.

Principiul 4: Prevederile legale aplicabile răspunderii civile obligatorii trebuie să prevină abuzurile din partea tuturor părților implicate.

În numeroasele luări de poziție de pe parcursul dezbaterii, care a durat aproape o ora și jumătate, reprezentantul AURSF a solicitat în repetate rânduri eliminarea punctului (3.2) din proiectul de lege – Orice diferențe peste valoarea despăgubirii stabilită conform alin (3) și (3.1) nu vor fi suportate de asigurătorul RCA, întrucât aplicarea în practică a acestuia ar putea conduce la instituirea coplății de către păgubitul RCA, care nu are nicio vină în producerea accidentului și ar contraveni grav principiilor adoptate în cadrul Grupului de Dialog Permanent pentru Protecția Consumatorilor din cadrul ASF.

Reprezentantul AURSF a susținut necesitatea aplicării de amenzi severe asigurătorilor pentru fiecare caz de neplata în termenul legal a despăgubirilor, menționând că asigurătorii aleg de multe ori să amâne plata despăgubirilor și să meargă în instanța, deși ulterior pierd în marea majoritate a cazurilor procesele, iar valoarea despăgubirilor se majorează de 2,5-3 ori în aceste cazuri.

Reprezentantul AURSF a propus identificarea de soluții pentru încurajarea păgubiților de a se adresa acelor unități reparatoare care au costuri mai mici, în condiții de calitate comparabile și a menționat susținerea AURSF pentru utilizarea aceluiași preț al orei de manoperă pentru autoturismele reparate pe baza poliței RCA, respectiv pentru cele reparate în afară acesteia.

Reprezentantul AURSF a reiterat faptul că rezolvarea problemelor existente pe piață RCA trebuie realizată printr-o abordare globală și echilibrată a acestora, după consultarea tuturor stakeholderilor, inclusiv a transportatorilor și a unităților reparatoare, așa cum s-a întâmplat la elaborarea actualei legi RCA, care a reprezentat un exemplu de implicare activă și de consultare a tuturor părților interesate.