CCR a decis: Părinții ai căror copii au afecțiuni grave pot primi concediu și indemnizație și după împlinirea vârstei de 16 ani

Marți, CCR a admis o excepţie de neconstituţionalitate ridicată de către Avocatul Poporului, constatând că este neconstituţională sintagma ”în vârstă de până la 16 ani”, din art.26 alin.(1) ind.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Conform prevederii analizate, ”în cazul copilului cu afecţiuni grave, asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani”.

Curtea consideră că diferenţa de tratament juridic rezultată din sintagma ”în vârstă de până la 16 ani” nu are nicio justificare obiectivă şi rezonabilă, instituind o discriminare pe criteriul vârstei copilului cu afecţiuni grave. Întrucât este incidentă teza referitoare la interzicerea discriminării cuprinsă de art.16 alin.(1) din Constituţie, remediul constituţional specific îl reprezintă acordarea dreptului la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav cu vârsta cuprinsă inclusiv între 16 şi 18 ani, a transmis CCR într-un comunicat. 

Decizia de marți a Curții Constituționale este definitivă şi general obligatorie, potrivit hotnews.