Declarația oficială pe care trebuie să o completezi dacă ieși din casă, noaptea

Concret, între 22 și 6, este permisă deplasarea în afara casei numai din următoarele motive deplasare în interes profesional, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță deplasare pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale deplasare pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță deplasare din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice Pentru a putea justifica motivul deplasării, persoanele care ies din casă trebuie să aibă asupra lor o declarație pe proprie răspundere în care să fie specificat motivul și care să cuprindă numele, prenumele și domiciliul.
ImagineModel oficial declarație pe propie răspundere pentru poliție

Acesta este modelul oficial de declarație oficială care trebuie prezentată organelor de control.

 

DECLARATIE

Subsemnata/Subsemnatul………………………………………………………………………………………

Născută/născut la data de……………………………….

Având domiciliul:……………………………………………………………………………………………………

Certific faptul că deplasarea mea este legată de următorul motiv (se bifează caseta):

deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională este esențială, și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță (cu prezentarea unei adeverințe permanente de la angajator) sau deplasare în interes profesional care nu

poate fi amânată (cu ordin de deplasare de la angajator)

consult medical de specialitate care nu poate fi amânat;

deplasare pentru cumpărături de primă necesitate la unități comerciale din zona de domiciliu;

deplasare pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau

pentru însoțirea copiilor;

deplasare  scurtă,  lângă  domiciliu,  pentru  desfășurarea  de  activități  fizice

individuale, în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă;

deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie

deplasare pentru rezolvarea următoarei situații urgente:…………………………….

………………………………………………………………………………..urmând următorul traseu:

……………………………………………………………………………………………………………………

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul

în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.

DATA SEMNĂTURA

ADEVERINȚĂ PERMANENTĂ

Subsemnatul (nume, prenume),…………………………………………………………………….,

în calitate de (funcția)……………………………………………………….. în cadrul (organizația)

…………………………………………………………………………………………………confirm faptul că

deplasarea persoanei menționată mai jos, între domiciliu și locul său de muncă, este esențială pentru activitatea organizației și nu poate fi organizată sub formă de telemuncă.

Datele persoanei care se deplasează:

Nume : …………………………………………………………………………………………………………

Prenume : …………………………………………………………………………………………………….

Data nașterii: ………………………………………………………………………………………………..

Adresa: ……………………………………………………………………………………………………….

Domeniul activității profesionale : ………………………………………………………………….

Locul de desfășurare al activității profesionale: ………………………………………………..

Traseul deplasării: ………………………………………………………………………………………..

Mijlocul de deplasare: …………………………………………………………………………………..

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.

DATA SEMNĂTURA