Sărbătoare 5 aprilie – Trei sfinți sunt pomeniți astăzi în calendarul creștin ortodox din România

OrtodoxeSf. Mc. Teodul şi Agatopod; Sf. Mc. Victorin şi cei împreună cu el

Greco-catoliceSf. m. Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor şi Serapion

Romano-catoliceSs. Vincenţiu Ferrer, pr.; Irina, m.

Sfinţii Mucenici Teodul şi Agatopod sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodox la 5 aprilie.

Aceşti doi Sfinţi Mucenici au trăit în vremea împăraţilor Diocleţian (284-305) şi Maximian (286-305).

Agatopod era diacon în Biserica din Tesalonic, iar Teodul avea slujba de citeţ: „Agatopod era cu rânduiala diacon, bătrân de ani şi foarte înţelept, împodobit cu cărunteţe, iar Teodul era citeţ, tânăr şi frumos la faţă, fiind în anii tinereţii şi vieţuind în curăţie şi fără de prihană, fiu al unor cinstiţi părinţi creştini, care avea fraţi după trup, pe Capiton, Mitrodor şi Filostorghie, toţi desăvârşiţi dreptcredincioşi către Dumnezeu”. (Vieţile Sfinţilor)

În timpul persecuţiilor împotriva creştinilor cei doi clerici au fost prinşi şi aduşi la judecată înaintea guvernatorului cetăţii, Faustin. Nu şi-au lepădat credinţa nici în urma ameninţărilor nici a cuvintelor amăgitoare şi au fost aruncaţi în temniţă la un loc cu răufăcătorii.

Din închisoare au fost scoşi de mai multe ori la judecată de autorităţi, timp în care şi-au mărturisit cu tărie credinţa. Guvernatorul, mâhnit, a pronunţat condamnarea la moarte pentru Sfinţii Mucenici. I se făcuse milă de dânşii şi le-a cerut ca numai tămâie să aducă idolilor şi vor scăpa de la moarte, iar ei nu încetau a chema pe Iisus Hristos

Sfinţii mucenici Teodul şi Agatopod şi-au sfârşit nevoinţa, fiind aruncaţi în mare cu pietre grele legate de grumaz. Iar marea, primind trupurile sfinţilor, în acelaşi ceas le-a scos cu valurile la uscat, dezlegate de legături şi de pietre, fiind foarte luminate.