Sărbătoare 7 aprilie 2020 – Doi sfinți importanți sunt pomeniți, astăzi, în Biserică

Sărbătoare 7 aprilie 2020. Ortodoxe

Sf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Mărturisitorul, episcopul Mitilenei

Greco-catolice
Sf. cuv. ep. Gheorghe Mărturisitorul şi m. Caliopie

Romano-catolice
Sf. Ioan Baptist de La Salle, pr.

Sărbătoare 7 aprilie 2020. Sfântul Mucenic Caliopie, pomenit în calendarul creştin ortodox la 7 aprilie, s-a născut în Perga Pamfiliei (sudul Asiei Mici).

Tatăl Sfântului Caliopie avea rang senatorial şi a murit înainte de naşterea unicului său fiu.

Sărbătoare 7 aprilie 2020. În timpul perscuţiilor împotriva creştinilor, Sfântul Caliopie a fost trimis de mama sa în Pompeiopolis. Ajuns acolo, tânărul Caliopie a refuzat să ia parte la o sărbătoare în cinstea zeilor. A fost dus la comandantul cetăţii Maximus şi a mărturisit înaintea acestuia că este creştin. Pentru faptul că a rămas credincios Lui Hristos, a fost supus la diferite chinuri, ca în cele din urmă să fie osândit la moartea pe cruce.

Sărbătoare 7 aprilie 2020. Când a fost dus la locul răstignirii, mama sa a strecurat cinci bani mari de aur în mâna călăului, spunându-i să-l aşeze pe fiul ei cu capul în jos, nu în felul în care a fost răstignit Mântuitorul Hristos. Sfântul Caliopie a fost răstignit cu capul în jos, în Joia din Săptămâna Mare. A doua zi, când au coborât de pe cruce trupul neînsufleţit al Sfântului Caliopie, mama sa a căzut îmbrăţişându-l şi a murit.

În această zi este pomenit şi Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, episcopul Mitilenei.

Sărbătoare 7 aprilie 2020. Sfântul Gheorghe Mărturisitorul a trăit în timpul tulburărilor iconoclaste ce au marcat Biserica în secolul al VIII-lea şi începutul celui de-al IX-lea şi a fost martor al ultimului Sinod Ecumenic, Sinodul VII de la Niceea din 787, care a condamnat iconoclasmul ca erezie şi a restabilit cultul sfintelor icoane.

Sărbătoare 7 aprilie 2020. A fost hirotonit episcop al cetăţii Mitilene de pe insula Lesbos, unde a slujit vreme îndelungată, dar odată cu venirea pe tronul imperial a lui Leon (813-820), prigonitor al iconodulilor (cinstitorilor de icoane), a fost alungat din slujba de păstor şi exilat la Cherson, unde a rămas până la sfârşitul vieţii.