Schimbări majore la Academia de Poliție. Dispar facultățile de jandarmi și polițiști de frontieră, dar și doctoratele

Proiectul propune mai multe modificări, unele în ceea ce priveşte formarea iniţială, altele care vizează formara continuă, potrivit news.ro.

La prima categorie se propune ca studiile de licență să fie restrânse la 2 facultăți – Facultatea de Poliţie şi Facultatea de Pompieri.

Facultatea de Poliţie se înfiinţează prin reorganizarea Facultăţilor de Jandarmi, de Poliţie de Frontieră şi a Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul Academiei, prin preluarea atribuţiilor formative, a elementelor de structură şi a personalului didactic.Studenții facultăților ce urmează a fi comasate își vor continua studiile, până la finalizare, conform planurilor de învăţământ aprobate, în cadrul Facultăţii de Poliţie, nou înfiinţate.O altă propunere este ca Facultatea de Arhivistică să fie desființată, după ce actualii studenți își vor încheia ciclul universitar, personalul urmând a fi preluat de noile structuri.Pentru studiile masterale, MAI propune ca acestea să fie destinate exclusiv persoanelor care au absolvit studii universitare de licenţă în specializări necesare Ministerului. 

De asemenea, se propune eliminarea studiilor universitare de doctorat la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Programele de doctorat aflate în desfășurare se continuă, până la finalizare, conform programelor individuale de cercetare ştiinţifică.În ceea ce priveşte formarea continuă, Academia de Poliţie păstrează programele de masterat acreditate în domeniul de licenţă „Drept”, specializarea „Drept” respectiv in domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, si domeniul de licenţă „Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii-pompieri”.De asemenea, se propune ca Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” să coordoneze metodologic, didactic şi curricular Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen şi Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al MAI, structuri MAI cu atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea programelor de formare continuă nonuniversitară, în context formal.Proiectul se va afla în dezbatere publică în următoarele 10 zile calendaristice.