Ședință de Guvern, la Palatul Victoria – Ce proiecte au adoptat miniștrii interimari

Actele normative adoptate în ședința Guvernului României din 28 octombrie 2021:

HOTĂRÂRIHOTĂRÂRE privind acceptarea de către statul român, prin Ministerul Sănătății, a unei donații de medicamente și darea în administrare a acestora, în scopul repartizării către unitățile sanitare care tratează bolnavi de COVID-19HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și PădurilorHOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi PădurilorHOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeș, Tulcea, Sibiu, Dolj, Suceava, Satu Mare, Constanța, Iași, Prahova, Bihor, Vrancea, Ilfov și municipiul BucureștiHOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a obiectivului de investiții de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, şi modificarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiHOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unei părți din imobilul 307 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării NaționaleHOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri culturale mobile din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Prezidențiale şi pentru completarea Anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiHOTĂRÂRE pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut ”Fundației Columna”HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 – DN 7 și DN 2 – A2”

10.HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

11.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere, construire și dotare Spitalul Clinic de Urgență «Prof. dr. Agrippa Ionescu», str. I.C. Brătianu, nr. 149, sat Balotești, comuna Balotești, județul Ilfov”

12.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinți

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna

14.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Mihai Viteazu, judeţul Cluj

15.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Lerești, județul Argeș

16.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Arcani, judeţul Gorj

17.HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Soare Emanuel din funcția de subprefect al judeţului Argeș

18.HOTĂRÂRE privind eliberarea doamnei Lungu Tudorița din funcția de subprefect al judeţului Bacău

19.HOTĂRÂRE privind numirea doamnei Lungu Tudorița în funcția de prefect al judeţului Bacău

20.HOTĂRÂRE privind numirea domnului Dobrescu Florin-Sergiu în funcția de prefect al judeţului Brăila

21.HOTĂRÂRE privind numirea domnului Predescu Lucian-Dragoș în funcția de subprefect al judeţului Argeș

MEMORANDUMURIMEMORANDUM cu tema: aprobarea Notei mandat de negociere a Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 216 mil. EUR, pentru susținerea proiectului privind reabilitarea patrimoniului construit și modernizarea unor clădiri culturale din România