TESTAREA rapidă în farmacii pentru depistarea COVID-19, aprobată de Ministerul Sănătății: CUM va decurge – DOCUMENT

Farmaciile pot opta pentru desfășurarea activității de testare antigenică rapidă pentru depistarea COVID-19 după obținerea unui aviz temporar emis, în format electronic, de direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv Direcția de Sănătate Publică Bucureşti. Avizul este valabil șase luni, iar farmaciile pot solicita prelungiri succesive cu șase luni.

Instruirea personalului implicat în activitatea de testare va fi organizată gratuit de Colegiul Farmaciştilor din România, în colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pe baza unei proceduri de instruire care face obiectul unui protocol de colaborare, avizat de Ministerul Sănătății, și care va fi încheiat în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial.

Teste antigenice rapide COVID-19, folosite EXCLUSIV în farmacii – testarea va fi gratuită, în limita celor trimise de la Minister

Farmaciile vor utiliza exclusiv teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 din nazofaringe. Acestea pot prelua teste antigenice rapide de la Ministerul Sănătății, cu titlu gratuit, prin direcțiile de sănătate publică județene, respectiv Direcția de Sănătate Publică Bucureşti, în limita stocului disponibil. Testarea se realizează prioritar cu testele primite de la Ministerul Sănătății, care nu pot face obiectul comercializării. Serviciul de testare se va desfăşura în condiţiile legii. Prin testare rapidă antigenică se vor recolta doar probe de exudat nazofaringian, iar farmaciile comunitare/oficinele comunitare rurale vor utiliza, în vederea testării, exclusiv teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 din nazofaringe, se prevede în Ordinul nr. 644 din 10 mai 2021 semnat de ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă.

Testele primite de farmacii de la Ministerul Sănătății nu pot face obiectul comercializării, mai prevede Ordinul semnat de ministrul Sănătății.

BULETIN de testare de la farmacie pentru persoana care a cerut testul

În urma efectuării testării, farmaciile emit un buletin de testare, semnat electronic, pe care îl comunică persoanei testate. De asemenea, au obligația de a raporta către direcțiile de sănătate publică județene, respectiv Direcția de Sănătate Publică Bucureşti, rezultatele tuturor testelor efectuate și situaţia stocurilor.

CE teste vor fi folosite pentru testarea COVID-19 în farmacii

Potrivit articolului 8 din Ordinul ministrului Sănătății, testarea se realizează prioritar cu teste obținute de farmacii numaide la Ministerul Sănătății: Farmaciile comunitare/Oficinele comunitare rurale pot prelua pe baza unui proces-verbal teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 cu titlu gratuit de la Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene,respectiv a municipiului București, în limita stocului disponibil.

UNDE și cum se va face testarea COVID-19 în farmacii

În privința organizării zonei de testare, ordinul prevede ca aceasta să fie pe o suprafață delimitată, destinată exclusiv procesului de testare, și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: este amplasată într-un perimetru care poate fi aerisit corespunzător prin deschiderea unei ferestre sau prin utilizarea unui alt sistem de ventilație care asigură un schimb de aer interior/exterior și filtrare, este dotată cu masă de lucru placată cu materiale lavabile ușor de curățat și dezinfectat, scaun, recipiente pentru colectarea deșeurilor medicale rezultate din activitatea de testare și are o suprafață de minimum 4 metri pătrați utili, delimitată de spațiul oficinei.

Totodată, circuitul persoanelor care se testează trebuie să fie delimitat prin marcaje și/sau paravane de cel al circuitului normal pentru clienții farmaciei. De asemenea, farmaciile își pot organiza zona destinată activitații de testare și prin amplasarea, în imediata vecinătate, a unor corturi sau cabine de testare, izolate, care vor îndeplini condițiile menționate anterior și cu respectarea prevederilor legale aplicabile în ceea ce privește ocuparea domeniului public.

Personalul implicat în activitatea de testare va purta obligatoriu echipament de protecție compus din mască chirurgicală/FFP2/FFP3, vizieră sau ochelari de protecție, mănuși de examinare de unică folosință, halat de unică folosință.

„Testarea are un rol esențial în limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Utilizarea corectă a testelor rapide, în număr mare și asigurând un timp scurt între cerere și acces la testare, ceea ce înseamnă implicit un rezultat rapid, are un rol semnificativ în reducerea răspândirii virusului. Prin aceste reglementări, persoanele care au suspiciuni sau simptome vor putea să-și facă testul rapid într-un mod accesibil și sigur”, a declarat ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 483 din 10 mai 2021.

CUM se comunică rezultatele testărilor COVID-19

Potrivit articolului 10 din Ordinul , farmaciile comunitare/Oficinele comunitare rurale au obligația de a raporta către direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București rezultatele tuturor testelor efectuate și situația stocurilor, astfel:a) zilnic, datele rezultate în urma testărilor efectuate în ziua respectivă prin completare în platforma informatică gestionată de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București. În situații excepționale de nefuncționalitate a platformei, datele se vor transmite prin e-mail către o adresă securizată, dedicată, conform anexei nr. 4 la prezentul ordin;b) săptămânal, situația stocurilor de teste antigenice rapide obținute de la Ministerul Sănătății conform art. 8 alin. (2), prin completarea tabelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin și transmisă prin e-mail la adresa securizată, dedicată prevăzută la lit. a), în fiecare vineri, până cel târziu ora 14,00.