Urșii fac ravagii în Dâmbovița. Ce MĂSURI au luat autoritățile

Vineri, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a stabilit alerte de risc mediu și mare în cele trei comune după apariția urșilor.

HOTĂRÂREA nr. 127/28.05.2021 privind aprobarea acțiunilor și a măsurilor urgente necesar a fi aplicate ca urmare a apariției speciei ursului brun la nivelul UAT Gura Ocniței, Moțăieni și Pucheni.

Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița

Având în vedere:

– OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificările și completările ulterioare;

– HG 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

– HCJSU nr. 05/30.06.2017 privind modul de acțiune a instituțiilor responsabile în gestionarea incidentelor și situațiilor de urgență generate de animalele sălbatice la nivelul județului Dâmbovița;

– HCJSU nr. 121/11.05.2021 privind aprobarea măsurilor și a acțiunilor urgente necesar a fi aplicate ca urmare a apariției speciei ursului brun la nivelul UAT Pucheni;

– Procesul-verbal al ședinței extraordinare CJSU, înregistrat cu nr. 2632057/28.05.2021 desfășurată în data de 28.05.2021, ora 11.00, la sediul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița;

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se constată încadrarea situației privind apariția speciei ursului brun pe raza UAT Gura Ocniței și Moțăieni la un nivel de risc MEDIU și pe raza UAT Pucheni la un nivel de risc MARE, potrivit evaluării efectuate în baza procedurii aprobate prin HCJSU nr. 05/2017.

Art.2. (1) La nivelul UAT Pucheni se continuă aplicarea măsurilor stabilite prin HCJSU nr. 121/11.05.2021. (2) În vederea întocmirii și înaintării documentației, pe baza informațiilor transmise de către toți factorii implicați în intervenție, către Direcția Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, instituțiile cu responsabilități stabilite prin HCJSU nr. 05/2017 vor transmite CJSU Dâmbovița un punct de vedere/informare, până la data de 03.06.2021, pentru obținerea acordului de recoltare a ursului identificat pe raza UAT Pucheni.

Art.3. Se aprobă următoarele măsuri la nivelul UAT Gura Ocniței și Moțăieni:

– de monitorizare a situației de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență și de informare de îndată a instituțiilor cu atribuții în gestionarea acesteia;

– de prevenire, prin folosirea semnalelor acustice și luminoase pentru îndepărtarea ursului din zonele locuite sau utilizate de către populație;

– de patrulare de către efectivele de jandarmi și poliție în zona unde a fost semnalată prezența ursului și există pericolul unei posibile agresiuni;

– de informare a cetățenilor cu privire la existența unui potențial pericol determinat de prezența ursului, modul acestora de comportare, restricțiile și obligația de respectare a recomandărilor reprezentanților instituțiilor cu atribuții în gestionarea evenimentelor (IJJ Dâmbovița, IPJ Dâmbovița, Primăria Comunei Gura Ocniței și Primăria Comunei Moțăieni).

Art.3. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, precum şi primarilor, în calitate de preşedinți ai Comitetetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din unitățile administrativ teritoriale Pucheni,  Gura Ocniței și Moțăieni.

De asemenea, Jandarmeria Dâmbovița a recomandat cetățenilor din aceste localități următoarele:

Pentru prevenirea situațiilor de pericol în localitățile din județul Dâmbovița, unde a fost semnalată prezența urșilor, recomandăm cetățenilor următoarele:

-nu depozitați deșeurile menajere la întâmplare, ci puneți-le într-un tomberon care poate fi blocat;

-evitați consumul în aer liber de alimente cu miros puternic, cum ar fi peștele la conservă, laptele condensat sau fructele confiate;

-nu lăsați în mașină resturi de carne, pește sau fructe cu miros puternic;

-nu depozitați alimente, cosmetice sau pastă de dinți în curte sau în zone ușor accesibile;

-dacă ați făcut grătar sau ați gătit la ceaun, spălați toate ustensilele și depozitați-le în casă;

-nu lăsați hrana animalelor în afara gospodăriei, iar după hrănirea acestora spălați cât mai bine recipientele din care au fost hrănite și țineți-le înăuntru;

-dacă vedeți un urs, nu încercați să îl hrăniți sub nicio formă și mai mult nu îi atrageți atenția;

-dacă vedeți un urs când călătoriți cu mașina, nu urmăriți animalul și nu ieșiți din autoturism sub nicio formă;

-nu vă faceți fotografii selfie cu urșii, oricât de inofensivi ar părea;

-evitați pe cât posibil să vă deplasați singuri în afara gospodăriilor, în zone împădurite;

-apelați numărul unic de urgență 112 pentru a solicita ajutorul autorităților.